Η ασφάλεια της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον που διατηρεί την υγεία των ανθρώπων

Η ερευνητική ομάδα της Vestatis GmbH εντόπισε ένα μόριο φυσικής προέλευσης που περιορίζει έντονα την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροβίων. Ενσωματωμένο σε πολυμερή μήτρα, ο κίνδυνος μετάδοσης πολυανθεκτικών μικροοργανισμών μειώνεται σημαντικά.

Natural Protective Shield

Η εφεύρεση ονομάζεται Natural Protective Shield και είναι η πρώτη παγκοσμίως λύση με τη μορφή μήτρας επίστρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος διαβίωσής μας.

36 months

guaranteed effectiveness

A shield for environmental bio-safety

Πλεονεκτήματα της θεραπείας NPS

Νέα και πληροφορίες